WWW.LETECKAFOTOGRAFIE.COM - Jiří Pištěk, letecká fotografie a video z dálkově řízených modelů Firmy zabývající se leteckým snímkováním z dálkově řízeného letadla (letadla bez pilota), mají povinnost řídit se Směrnicí Úřadu pro civilní letectví, která vešla v platnost 1. 3. 2012 a nese název a označení: Postupy pro vydání povolení k létání letadla bez pilota na palubě CAA/S-SLS-010-0/2012 Směrnice stanovuje okruh znalostí a dovedností pilota. Určuje pravidla, podle kterých je let letadla bez pilota prováděn Dovolujeme si oznámit, že náš pilot i letadlo úspěšně prošli registračním procesem zakončeným vydáním POVOLENÍ K LÉTÁNÍ LETADLA BEZ PILOTA Č.j. 7429-12-701 Platné od 4. 12. 2012 Pokud firmy zabývající se komerčně snímkováním z dálkově řízeného modelu toto povolení nemají, riskují nejen vysokou pokutu, ale především podceňují pravidla bezpečného užívání vzdušného prostoru. V případě zájmu o informace ohledně procesu certifikace nás neváhejte kontaktovat, a to ani v případě, že jste konkurenční společnost. Vynasnažíme se, nyní už jako s procesem obeznámený držitel povolení, maximálně poradit jak certifikát získat. Bezpečný provoz našich bezpilotních prostředků bude přínosem nám všem. Naopak jeden nezodpovědný jedinec může zapříčinit, že tento způsob leteckého snímkování nebude nadále tolerován.